Yhtiöoikeus

Yhtiöt ovat oikeudellisia subjekteja, joita sääntelevät eri lainsäädännöt. Toimistomme asianajajilla ja lakimiehillä on vahva kokemus yhtiöihin liittyvästä juridiikasta. Asiantuntemuksemme kattaa hyvin laajasti yritystoimintaan liittyvän juridiikan, pitäen sisällään laajassa merkityksessä yrityskaupat, liiketoimintakaupat, eri sopimusjärjestelyt kuten osakassopimukset yhtiöissä ja yhtiöiden kaupalliset sopimukset sekä mahdolliset yritysten riitatilanteet. Autamme mielellämme myös toiminnan alkuvaiheessa olevia yrityksiä.

On myös usein yhtiön imagolle ja osakkaiden eduille edullista, että esimerkiksi sen toiminnan ytimenä olevan liiketoiminnan asiakirjat on laadittu asiantuntijoiden toimesta. Se sekä antaa ulospäin yhtiöstä osaavamman ja tyylikkäämmän kuvan asiakkaille, mutta helpottaa myös osakkaiden keskinäisten suhteiden ja esimerkiksi varallisuuden jakautumisen järjestämistä.

Avustamme yhtiöitä myös perinnässä. Maksuhaluttomat yhtiön asiakkaat ryhtyvät usein maksutoimiin, kun heihin ottaa yhteyttä yhtiön itsensä tai perintätoimiston sijasta asianajotoimisto. Maksuhaluttomat tunnistavat, että nyt velkoja (yhtiö) on tehnyt päätöksen, että asia etenee tarvittaessa oikeudelliseen perintäprosessiin. Tottuneesti maksuhaluttomat asiakkaat tietävät, että tavanomaisten perintäyhtiöiden kirjeet eivät vielä johda mihinkään, vaikkei niitä laskuja maksaisikaan.