Sopimusoikeus

Hyvä sopimus on ennen kaikkea riitojen ehkäisijä. Sopimuksia laadittaessa tuleekin osaavan asianajajan tarkastella sopimusta ja sen ehtoja siltä kannalta, mitä tälle sopimukselle tapahtuu mahdollisessa riitatilanteessa. Hyvällä sopimusjuristilla on tavallaan käytössään kristallipallo, jolla hän kykenee katsomaan tulevaisuuteen. Sopimusoikeudellinen osaaminen on arvokasta myös siitä syystä, että lainsäädäntömme sopimusoikeuden alueelta on hyvin ylimalkaista.

Monesti näkee sopimuksia, joissa on käytetty liikaa aikaa sen saamiseen paperille, mitä on sovittu varsinaisesta pääasiasta. Tämä on usein turhaa siksi, että jos osapuolet ovat tyytyväisiä kulloiseenkin tilanteeseen, ei ongelmia pääasian suhteen synny. Toimitukset tai muut sopimuksen mukaiset suoritteet etenevät kuten on – vaikkapa suullisesti – sovittu. Vasta sitten, kun osapuolet riitaantuvat, ryhdytään tarkastelemaan sopimusta.

Sopimuksen tärkein ominaisuus on se, että osapuolten – syystä tai toisesta – riitaantuessa, molemmat osapuolet tietävät, miten riita tulee sopimusehtojen valossa ratkeamaan ja näin ollen kykenevät ilman asianajajien tai tuomioistuimen apua keskenäänkin sopimaan riitansa. Tällöin osaavalla sopimuslaadinnalla on säästetty molemmilta osapuolilta aikaa ja rahaa.

Valitettavan usein näkee etenkin pienten ja keskisuurten yritysten säästävän kuluja siten, että he laativat itse sopimuksensa. Suurin osa riidoista, joiden ytimessä on jokin sopimusoikeudellinen asiakirja, sopimus on selvästi laadittu siihen harjaantumattoman henkilön toimesta. Jo lyhyelläkin asiansa osaavan asianajajan konsultoinnilla tällaisia riskejä voidaan minimoida huomattavasti.

Ainoana etuna sopimusten laadituttamisessa asianajotoimistossa ei ole pelkästään ole kyseisen sopimuksen tuleminen paremmaksi ja johdonmukaisemmaksi vaan sopimusten laadituttaminen asiantuntevalla asianajajalla antaa myös liiketoimintakumppaneillesi yhtiösi toiminnasta ammattimaisemman kuvan kun sopimuskumppanisi havaitsee, että yhtiösi suhtautuu sopimuksiin asiaankuuluvalla vakavuudella. Yritysprofiilisi siis parantuu.