Rikosoikeus

Toimistomme asianajajat avustavat osapuolia kaikenlaisissa rikosasioissa. Etenkin toimistomme asianajaja Sauli Lehtinen on erikoistunut rikosoikeuteen ja hän on toiminut ennen asianajouraansa syyttäjänä, joten ammattitaitomme kattaa haastavat ja laajatkin rikosasiat.

Voit kääntyä puoleemme:

ASIANOMISTAJAN ASEMASSA
Mikäli sinua on kohdannut rikos, olet ns. asianomistaja-asemassa ja sinulla on oikeudenkäynnissä oikeus esittää korvausvaatimus vahingoista. Olemme harjaantuneita vahingonkorvausasioissa ja laadimme puolestasi vaatimuksen. Asianomistajana sinulla on yleensä myös käytössäsi kotivakuutuksesi kautta niin sanottu oikeusturva, jolloin palvelumme eivät maksa sinulle muuta kuin pienen omavastuun. Tämä etu kannattaa hyödyntää.

VASTAAJAN ASEMASSA
Mikäli olet epäiltynä rikoksesta, olet niin sanotusti vastaaja. Mikäli sinua halutaan kuulustella tai asiasi on jo menossa käräjäoikeuteen, olemme apunasi. Meihin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

LÄHESTYMISKIELTOASIAT
Lähestymiskielto on hakemusasia ja sellaista haetaan käräjäoikeudelta hakemuksella. Hakemus käsitellään yleensä suullisessa käräjäoikeuden istunnossa.

Laadimme puolestasi lähestymiskieltohakemuksen ja avustamme sinua lähestymiskieltoa koskevassa tuomioistuinkäsittelyssä. Asianajajalla on suuri merkitys sille, tuomitaanko kiellon kohde lähestymiskieltoon vai ei. Puoleemme kannattaa kääntyä.

Rikosasiat käsitellään yleisimmin käräjäoikeuksissa. Pienempiä asioita käsitellään myös sovittelussa, mutta tällöin asianajajan käyttö ei ole yleensä tarpeellista.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa otat yhteyttä asianajajaan, sitä paremmin pystymme sinua auttamaan. Mikäli sinulle tulee kutsu saapua kuulusteluun tai sinut otetaan tekijänä kiinni poliisiviranomaisen toimesta, on hyödyllisintä soittaa meille heti. Parhaimmat edellytykset saamme sinun avustamiseesi, kun pääsemme olemaan jutussa mukana sen alkumetreiltä asti.

Viimeistään siinä vaiheessa kun saat käräjäoikeudesta niin sanotun haasteen, on aika soittaa asianajajalle. Oikeudenkäynnissä voi tapahtua merkittäviä oikeudenmenetyksiä, jos sitä yrittää hoitaa itse. Se ei kannata.

Rikoksen uhrilla on oikeus vaatia rikosasian vastaajalta vahingonkorvausta. Meillä on kokemusta korvausten arvioinnista, tunnemme rikosvahingonkorvausten oikeuskäytännön perusteellisesti.

Huolehdimme myös, että tarvittavat dokumentit saadaan kirjallisiksi todisteiksi. Mikäli tarpeellista, avustamme myös mahdollisessa tuomittujen korvausten perinnässä. Myös asianomistajan on perusteltua käyttää avustajaa jo esitutkinnassa, joten yhteydenotto meihin auttaa sinua itseäsi.

Toimistomme asianajajat toimivat myös alaikäisten edunvalvojina erilaisissa lapsia koskevissa rikos- tai lähestymiskielto- tai muissa prosesseissa.

Niin epäillyllä kuin asianomistajallakin on mahdollista saada maksuton oikeudenkäynti, mikäli oikeusavun edellytykset täyttyvät. Tarkastamme oikeusavun edellytykset kanssasi aina alkuneuvottelun yhteydessä. Asianomistajalla on usein kotivakuutuksensa yhteydessä niin sanottu oikeusturvaehto, joka on käytettävissä asianajajan kulujen maksamiseen. Hoidamme puolestasi myös tämän hakemisen vakuutusyhtiöstä.

Asianomistajalla on useinkin mahdollista saada korvausta tuomion perusteella valtiokonttorilta (henkilö- ja esinevahingot ja sekä oikeudenkäyntikulut), jos tuomittu ei pysty korvauksia maksamaan. Olemme käytettävissä myös tämän hakemisessa.