Perhe- ja jäämistöoikeus

Jokaisen ihmisen elämä alkaa syntymästä. Elämään liittyy useasti parisuhde, lasten hankkiminen ja avioliitto. Moni parisuhde päättyy eroon. Useasti elämän loppupuolella ihmisen kyky huolehtia omista asioistaan heikkenee. Lopulta jokainen elämä päättyy kuolemaan. Kaikkiin näihin yksilölle erittäin merkittäviin tapahtumiin liittyy paljon oikeudellista sääntelyä, joka monesti jää tiedostamatta. Tarjoamme oikeudellista asiantuntemusta liittyen perhe- ja jäämistöoikeuteen.

Mitä merkitsee avioliiton solmiminen taloudellisesti? Mikä on avioehtosopimus, miten se tulee tehdä ja mistä sillä voidaan sopia? Kerromme, mitä tarkoittaa avioliiton solminen taloudellisesti. Siviilioikeuden näkökulmasta avioliitossa on kysymys kuuden kuukauden irtisanomisajalla olevasta taloudellisesta sopimuksesta. Avioliitto tarkoittaa erittäin merkittävää taloudellista suhdetta, joka puretaan avioliiton päätyttyä.

Kuinka yhteistalous tulee purkaa jos parisuhde päättyy? Mitä vuonna 2011 voimaan tullut ns. avoliittolaki tarkoittaa ja koska se tulee sovellettavaksi? Jos avioliitto päättyy eroon, kuinka omaisuus jaetaan? Autamme omaisuuden osituksessa tai yhteisomistussuhteen purkamisessa.

Lasten huollosta, asumisesta, elatuksesta ja tapaamisesta tehdään sopimus sen jälkeen kun vanhemmat eroavat. Selvitämme, kuinka asioista voidaan sopia ja autamme sopimusten laadinnassa.

Kun läheinen nukkuu pois, kerromme kuinka perintö jakautuu. Selvitämme, kuinka testamentilla voi määrätä omaisuuden siirtymisestä kuoleman jälkeen. Laadimme testamentin tahtonne mukaisesti. Kuoleman jälkeen laadimme perukirjan ja teemme osituksen ja perinnönjaon.

Kaikissa edellä mainituissa asioissa kannattaa olla lakimieheen yhteydessä jo siinä vaiheessa, kun harkitsee jonkun perheoikeuteen liittyvän päätöksen tekemistä.

Lisäksi jokaisen ihmisen kannattaa selvittää, pitäisikö hänen laatia testamentti. Vaikkei lakisääteisestä perimysjärjestyksestä haluaisikaan poiketa, vain testamentilla pystytään varmistamaan omaisuuden säilyminen suvussa. Sillä voidaan myös mahdollistaa perinnönjaon tekeminen joustavampana.