Oikeudenkäyntiasiat

Oikeudenkäynnit ovat taisteluareenoita, joilla ratkaistaan mitä lukuisammat substanssilainsäädännön tulkintariidat. Oikeudenkäyntiin kannattaa poikkeuksetta ottaa niihin erityisesti harjaantunut asiamies.

Toimistomme molemmat asianajajat ovat kokeneita oikeudenkäyntiasiamiehiä. Oikeudenkäynneissä asianajajan pitää osata sekä riidan aineellinen puoli että oikeudenkäynnin prosessuaalinen puoli. Hyvä asianajaja on asiantunteva, vankkumaton, havainnoiva, oivaltava ja hyvä puhumaan vakuuttavasti.

Asianajajillamme on vuosien kokemus erilaisista oikeudenkäynneistä. Toinen on toiminut syyttäjänä ja molemmilla on varatuomarin arvonimi, joka tarkoittaa, että olemme suorittaneet tuomioistuinharjoittelun menestyksekkäästi.

Oikeudenkäynneissä on tärkeätä huomioida seuraavia seikkoja:

Ole ajoissa yhteydessä asianajajaan. Oikeudenkäynnit ovat monimutkaisia ja mitä aikaisemmin avustaja pääsee juttuun mukaan, sitä paremmaksi nousevat jutun menestymismahdollisuudet. Mahdollisia todisteita riideltävän asian ympäriltä on helpompi kerätä ja saada käytettäväksi, kun asialla ollaan ajoissa.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa olet yhteydessä meihin, sitä paremmat mahdollisuudet asiassa on myös sovinnolle. Riitoja voidaan sopia jo ennen yhteydenottoa oikeuslaitokseen. Toki riita voidaan sopia myös oikeudenkäynnin kestäessä. Sovinto on pitkällä tähtäimellä suositelluin vaihtoehto riidan ratkaisuksi, vaikka se juuri sillä hetkellä ei välttämättä siltä tunnukaan.

Valitse riittävän hyvä asianajaja. Oikeudenkäynnit eivät ole nollasummapeliä, vaan asianajajan taidolla, henkilöllä ja ulosannilla on merkitystä. On huomioitava, että hyväkään asianajaja ei ehkä voita juttua, jota ei voi voittaa. Huono avustaja taas onnistuu häviämään juttuja, joita ei pitäisi voida hävitä. Tähän vaikuttavat prosessisäännöt, joiden osaamisen laiminlyönti voi aiheuttaa peruuttamattomia oikeudenmenetyksiä esimerkiksi prekluusion muodossa.

Oikeudenkäyntien aikana tulee monia määräpäiviä. Näitä on noudatettava. Mikäli määräpäiviä laiminlyö, on niistä käytännössä aina seurauksena oikeudenmenetyksiä, joita ei saa takaisin kuin poikkeuksellisesti.

Oikeudenkäyntiasioissa on huomioitava rahallisen intressin lisäksi myös sen aiheuttama stressi ja sen viemä aika – etenkin jos olet yrittäjä. On toisin sanoen laskettava ”viivan alle” myös mahdollisen oikeudenkäynnin aiheuttama työtehon menetys ja sen aiheuttama tappio yhtiölle arvioitaessa oikeudenkäynnin mielekkyyttä. Kuuntele meitä tässäkin asiassa, tämä on varsinkin pienemmissä riidoissa hyvin varteenotettava arviointitekijä.

Toimistomme asianajajat osaavat antaa asiastasi melko tarkan arvion jo ensimmäisten tapaamisten jälkeen. Annamme myös arviomme tunteitasi säästämättä. Emme toisin sanoen kaunistele sinulle totuutta vain sen takia, että saisimme asiasi ajaaksemme. Meille asiakas on tärkein.