Muut asiat

Oikeudellinen maailma ei luonnollisestikaan ole rajoittunut palveluhakemistossamme lueteltuihin muutamaan päälohkoon, vaan kaikkea elämää ohjaa jollain tasolla laintasoiset säädökset.
Toimistomme tuntee juridiikan hyvin kattavasti ja osaamme asiasta riippumatta vähintään ohjata sinut oikeaan suuntaan, vaikkei tietty oikeudellinen alue kuuluisikaan meidän ydinosaamiseemme.

Toimistomme hoitaa tälläkin hetkellä esimerkiksi erilaisia tie- ja maaoikeudellisia toimeksiantoja sekä lasten tapaamiseen, elatusapuun ja huostaanottoon liittyviä toimeksiantoja. Avustamme asiakkaita ampuma-aseisiin liittyvissä lupakäytännöissä (ja lupien hallinnollisessa peruuttamisprosessissa) sekä muutamassa muussa poliisiviranomaislähtöisessä lupaprosessissa.

Liikehuoneistojen puolelta osaamisemme kattaa myös esimerkiksi vuokraukseen liittyvät asiat sekä erilaiset vastuukysymykset näihin liittyen. Samoin yksityishenkilöiden osalta olemme apunasi häätöasioissa sekä mahdollisissa muissa vuokrasopimukseen liittyvissä asioissa.

Vakuutukset ja niihin liittyvät juridiikat ovat usein sidoksissa moniin palvelut -osiossa lueteltuihin oikeudenaloihin, mutta vakuutuspäätökset yleisesti ovat sellaisia, joiden riitautukseen kannattaa käyttää osaavaa asiamiestä. Vakuutusjuridiikka on usein monimutkaista. Vakuutusyhtiöt eivät aina ole oikeassa.