Palkkiohinnasto

Tarjoamme asianajopalveluita kohtuulliseen ja järkevään hintaan. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Alustava puhelinneuvottelu on kanssanne maksuton. Älä siis jätä tämän takia soittamatta. Mikäli puhelu ei johda toimeksiantoon, toimistomme ei veloita Teitä. Laajemmissa asioissa, erikseen sovittaessa, myös lyhyt neuvottelu toimistolla on maksuton.

Yleensä kotivakuutukseenne tai yritysvakuutukseenne sisältyy oikeusturvaosa, jolla voidaan useissa tapauksissa kattaa pääosa oikeudenkäyntikuluistanne. Selvitämme toimeksiantoon ryhdyttäessä oikeusturvavakuutuksenne korvaavuuden käsillä olevaan tapaukseen ja mahdollisuutenne maksuttomaan oikeudenkäyntiin, jolloin oikeudenkäyntikulunne korvataan kokonaan tai osittain valtion varoista.

Veloitamme toimeksiannon hoitamisesta aikaperusteisesti. Veloitusperusteemme on aina alkavalta 15 minuutilta (0,25 tuntia):

– Normaali hinnasto 230 euroa / tunti + arvonlisävero, eli yhteensä 285,20 euroa per tunti.
– Oikeusapuhinnasto 110 euroa / tunti + arvonlisävero, eli yhteensä 136,40 euroa per tunti.

Mikäli tarvetta, toimeksiannon hoitamiselle voidaan jutuissa, joissa työmäärä on etukäteen riittävällä tarkkuudella arvioitavissa, sopia enimmäis- tai kiinteä hinta. Voitte myös tarvittaessa neuvotella kanssamme palkkion maksamisesta osamaksulla. Voimme tehdä kanssanne tietyissä tilanteissa myös jutun lopputuloksesta riippuvia veloitus- / palkkiosopimuksia.

Palkkion lisäksi laskutamme kuluina erikseen viranomais- ja tuomioistuinmaksut, sekä kulukorvaukset seuraavasti (sis. alv):

– Autokilometri verohallinnon ohjeen mukaisesti
– Päivärahat verohallinnon ohjeen mukaan
– Majoitus- ym. kulut aiheutuneen kulun mukaan

Toimeksiantoa vastaanottaessamme ja hoitaessamme, huolehdimme jatkuvasti siitä, että asiakkaan kuluriski pysyy sovitulla tasolla ja kohtuullisena.