KIINTEISTÖ- JA ASUNTO-OIKEUS


Useimmille ihmisille elämän taloudellisesti suurin hankinta on oma koti. Koti voi olla huoneisto asunto-osakeyhtiössä, omakotitalo omalla kiinteistöllä tai vuokratontilla. Kodin hankkimiseen liittyy osto ja myynti. Myyjällä on tärkeitä velvollisuuksia myydessään kiinteistöä tai asunto-osaketta. Vaikka myynnissä olisi mukana välittäjä, myyjällä on täysi myyjän vastuu suhteessa ostajaan. Jos myyjä ei noudata laissa säädettyjä velvollisuuksia, voi hänelle aiheutua hinnanalennus- tai vahingonkorvausvastuita.

Ostaja muodostaa kaupan kohteesta mielikuvan yhden tai muutaman tutustumiskäynnin aikana. Jos kaupan kohteena on asunto-osake, ostajan tulee tutustua huoneiston lisäksi asunto-osakeyhtiön tilaan. Kun kaupan kohteena on omakotikiinteistö, ostajan tulee normaalin sisätilojen kunnon lisäksi selvittää kiinteistön rakennusteknisiä ominaisuuksia sekä tulevia kunnossapitotarpeita.

Joskus mielikuva tai saadut tiedot osoittautuvat kaupan jälkeen virheelliseksi. Joskus taas kaupan kohteesta paljastuu ominaisuuksia, joista myyjä eikä ostaja ole tiennyt. Asunto-osakkeen kauppaa sekä kiinteistön kauppaa koskevissa laeissa on monia velvollisuuksia säädetty myös ostajalle, jotta tämä ei menetä oikeuksiaan ja voi esittää myyjälle vaatimuksia.

Olit sitten myyjänä tai ostajana, selvitämme oikeudellisen tilanteesi kun kaupan kohde ei ole sellainen kuin olet ajatellut ja hoidamme reklamaatioiden toimittamisen toiselle osapuolelle. Huolehdimme myös vaatimus- tai vastinekirjeiden laatimisen.

Selvitämme myös oikeutesi vakuutuksesi oikeusturvaehdon perusteella mahdollisesti käytettävissä olevaan oikeusturvaan.