ASUNTO-OSAKEYHTIÖ


Asunto-osakeyhtiöitä sääntelee asunto-osakeyhtiölaki, jossa on järjestetty kyseisen yhtiömuodon hallinnon ja toiminnan perusratkaisut. Asunto-osakeyhtiöoikeudellinen lainsäädäntö ja sitä koskeva oikeuskäytäntö on monesti maallikolle tuntematonta. Ammatti-isännöitsijällekin säännösten tulkinta ja vastauksen löytäminen erityiskysymyksiin saattaa olla haastavaa.

Asunto-osakeyhtiölaki perustuu osakeyhtiöoikeudellisille perusperiaatteille, joita ovat muun muassa enemmistöperiaate ja yhdenvertaisuusperiaate. Sen lisäksi, että asunto-osakeyhtiöoikeuden tunteva lakimies osaa neuvoa asunto-osakeyhtiölain yksinkertaisessa kysymyksessä, tuntee hyvä lakimies asunto-osakeyhtiöoikeudelliset periaatteet sekä oikeuskäytännön ja osaa antaa tulkinnan vaikeaankin asunto-osakeyhtiöoikeudelliseen erityiskysymykseen.

Tyypillisesti asunto-osakeyhtiössä selvitystarvetta lain sisällöstä tai erimielisyyksiä syntyy osakkaiden ja taloyhtiön välisestä kunnossapitovastuunjaosta, osakkaiden välisen keskinäisen yhdenvertaisuuden noudattamisesta ja huoneistokohtaisten muutostöiden toteuttamisesta. Lähes poikkeuksetta erimielisyystilanteissa on vähintään kaksi näkökulmaa, joissa lain näkökulmastakin useampi kuin yksi kanta asiaan on perusteltavissa. Se, mikä kanta tulee kantamaan loppuun saakka, on parhaiten asunto-osakeyhtiöoikeuteen perehtyneen lakimiehen arvioitavissa.

Olemme vuosien ajan auttaneet asiakkaita ratkomaan ongelmia asunto-osakeyhtiöoikeudellisissa kysymyksissä. Käytännön kokemusta asunto-osakeyhtiöistä on yhtiömme molemmilla osakkailla. Sampo Liusjärvi toimii useamman hämeenlinnalaisen asunto-osakeyhtiön palkattuna hallituksen puheenjohtajana.